In english

Se även LDC Driftinfo och StiL Driftinfo.
Gör en felanmälan: servicedesk@lu.se

Prenumerera via RSS: All info · BMC · CRC · HSC · MV

Viktig Information: Tillfällig gräns på 500 skickade email/användare/dygn

Beräknad start: 2018-12-04 12:00
Beräknas vara åtgärdat: Okänt

På grund av den mängd användare (minst 40-50 stycken) som föll offer för phishing-kampanjen i onsdags i förra veckan så blev en av våra mailservrar svartlistade och fler låg på gränsen till att bli det. (se även separat information angående införda begränsningar hos Microsofts privata mailtjänster).

Då det inte är möjligt att veta hur många fler användarkonton som är på drift så har beslut fattats att tillfälligt införa en gräns på 500 skickade email/användare/dygn.

Om du tror dig få problem med denna gräns, vänligen vänd dig till servicedesk@lu.se.

--
Med vänlig hälsning
Johan Gunnarsson
Bibliotek och IKT
Lunds universitet

Inlagt: 2018-12-04 13:45
Uppdaterat: 2018-12-04 13:45

Driftstörning: Problem med VPN

Beräknad start: 2018-11-02 07:00
Beräknas vara åtgärdat: Okänt

Just nu är det problem med VPN tjänsten.
Tekniker jobbar på att lösa det.

--
Med vänlig hälsning
Johan Gunnarsson
Bibliotek och IKT / IT-service
Lunds universitet

Inlagt: 2018-11-02 11:36
Uppdaterat: 2018-11-02 11:36